Molenstukjes

Een van de aangenaamheden van landschapskunst ontstaat wanneer we van een historisch geschilderd landschap de plaats van ontstaan kennen. Anekdotes en wetenswaardigheden over die plek kunnen dan worden gekoppeld aan het schilderij, en dat doet de waardering voor het kunstwerk stijgen.

In veel gevallen is de identiteit van een op schilderij of tekening afgebeelde molen bekend, of kan hij afgeleid worden uit de aard van het kunstwerk of de levensloop van de kunstenaar. Historische informatie over alle bestaande en verdwenen molens wordt al jaren verzameld en vastgelegd in de (Nederlandse en Belgische) Molendatabases.  De site  https://www.molendatabase.nl/nederland/ bevat links naar al die databases. 

De pagina’s onder het thema ‘molenstukjes’ (in de bovenbalk) bevatten de mooiste schilderijen, tekeningen en prenten die te koppelen zijn aan individuele bestaande of verdwenen molens. Ze zijn gegroepeerd naar provincie of land, en genummerd overeenkomstig de molendatabases.