Buurtermolen intro

De Buurtermolen is een typische poldermolen zoals er nog veel van in het Rijnland staan. Een roodgeverfde wipmolen met een gevlucht van een kleine 20 meter. Hij bemaalt de Buurterpolder, een eiland in de Kagerplassen van zo’n 70 hectare groot met weiland en bospercelen erop.

Buurtermolen in 2017

Over de historie van de molen is weinig bekend. Oude waterschapskaarten uit de 17e eeuw tonen een molen in de Buurterpolder, maar aan de noordoostkant. terwijl de molen nu aan de zuidwestkant staat. Noordoost is logischer omdat bij de overheersende zuidwestenwind in Holland het polderwater daar naartoe opgestuwd wordt.

Wellicht is de molen in de 17e eeuw naar de andere kant van het eiland verplaatst als onderdeel van een plan om een groot deel van wat toen het Kagermeer heette in te polderen. De geplande molen staat rechtsonder op de kaart. Het plan, getekend door Pieter Dou, is echter nooit verder uitgevoerd.

Pieter Dou: Plan tot inpoldering Kagermeer, 1623 (archief Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden)

De Leidse schilder Jan van Goyen toog regelmatig naar het plassengebied ten noorden van Leiden om de sfeer daar in schilderijen vast te leggen. Dit werk toont het Kagermeer, kijkend naar het noorden. Diep in de verte zijn de contouren van Haarlem zichtbaar. Misschien is het getoonde molentje de Buurtermolen, maar het is meer waarschijnlijk dat het een vergelijkbaar exemplaar is dat stond op het eiland Beinsdorp, een ietsje noordelijker.

Jan van Goyen: Gezicht op het Haarlemmermeer, 1656 (Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main)

De pagina’s onder het thema Buurtermolen bevatten een blik op de historie van de Molens van Kaag en Braassem, en een fotoverslag van molenrestauratie van de Buurtermolen, die plaatsgrijpt in 2017/2018. Bekijk ook de Drone visie op restauratie vanuit de lucht