Slot Lonensteyn te Gennep (5102)

In Gennep, Noord Limburg, stond al heel vroeg een korenmolen, en wel op een slottoren van het slot Lonensteyn, binnen de stadsgrenzen van Gennep. Reeds in 1413 verdween het slot, maar de molen bleef staan, nu als onderdeel van de stadsmuur.

Abraham Rademaker: de stadt Gennep, ca 1730 (Rijksmuseum)

Abraham Rademaker (1676-1735) was een onwaarschijnlijk productieve kunstenaar/prentenmaker die vrijwel alle belangrijke gebouwen van Nederland wel een keer onder handen heeft gehad. Het waren vooral topografisch historische prenten die hij maakte. Het is in veel gevallen niet bekend op welke historische informatie hij zich baseerde bij het maken van zijn prenten.

Ook van de molen op de slottoren heeft hij een ets nagelaten, als illustratie in het boek “Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden en (…) voorname stads- en landgebouwen”, uitgever Willem Barents te Amsterdam, 1727-1733. Zo te zien heeft hij de molen weergegeven behorend tot het oude slot, maar met de stadsmuur al in aantocht.

Een prent van de molen als onderdeel van de stadsmuur kennen we ook. Bekende kaartenmakers als Braun&Hogenberg (ca 1570) en Joan Blaeu (ca 1650) toonden een stadspanorama van Gennep in hun atlas. Met daarop de molen.

Joan Blaeu: de Stadt Gennep, 1649 (uit de atlas van Blaeu)